Bedrijven startpagina

De bedrijfspagina van de startpagina wordt onderverdeeld in de zogenaamde oprichtingsvorm welke de Nederlandse staat toe staat. In de regel kan men de bedrijven in Nederland onderverdelen in commerci?le bedrijven, NGO, staatsbedrijven, stichtingen en particuliere bedrijven. Het gaat te ver om alles hier te beschrijven, dus beperken we ons even tot de commerci?le bedrijven. Deze zijn grofweg onder te verdelen in Commanditaire Vennootschappen, Besloten Vennootschappen, Vennootschap Onder Firma en particuliere bedrijven. Iedere vorm van gekozen bedrijf heet zijn voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen hebben voornamelijk te maken met het belastingrecht en het eigendomsrecht binnen de samenleving.